Çandarlı Halil Paşa Mezarı
Çevresindeki Kişiler

Çandarlı Halil Paşa Kimdir?

1 Ağustos 2019

Çandarlı Halil Paşa, 1439-1453 tarihleri arasında Osmanlı Devleti’nde sadrazamlık yapmış bir devlet adamıdır. Doğum tarihi bilinmemekte olup 10 Temmuz 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet’in emriyle idam ettirilmiştir. Osmanlı Devleti’nde idam edilen ilk sadrazamdır.

Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminden 15. yüzyılın sonuna kadar bir çok sadrazam yetiştirmiş Çandarlı Ailesi‘nin bir mensubu olan Çandarlı Halil Paşa’nın dedesi ilk Osmanlı vezirlerinden Kara Halil Hayreddin Paşa, babası ise Osmanlı sadrazamlarından İbrâhim Paşa‘dır.

Sultan II. Murat döneminde sadrazamlık görevine getirildi. II. Murat’ın tahtını henüz çocuk yaştaki oğlu Sultan II. Mehmet’e bırakmasından sonra da sadrazamlığa devam ederek fiilen Osmanlı Devleti’ni yönetti. Bu sırada Sultan II. Mehmet’in lalası olan Zağanos Mehmet Paşa ile aralarında politik mücadele başladı. Sultan II. Mehmet’in padişahlık için henüz hazır olmadığını düşünen Çandarlı Halil Paşa, tahtından oğlu lehine çekilen II. Murat’ın tekrar tahta geçmesini sağladı. Böylelikle II. Mehmet ile arası açılmış oldu.

II. Mehmet’in ikinci kez tahta çıkmasından sonra da sadrazamlık görevine devam etti. Zağanos Paşa tekrardan Edirne’ye dönmesiyle aralarındaki çekişme yeniden ortaya çıktı. II. Mehmet’in tahta geçer geçmez İstanbul’u almak için hazırlıklara başlamasına karşın Çandarlı Halil Paşa, II. Murad zamanında Varna Savaşı’ndan önceki günleri ve II. Kosova Savaşı’nın tehlikeli anlarını yakından bildiği için yeni bir Haçlı ittifakına sebep olabilecek İstanbul kuşatmasından endişe duyuyordu. Bu yüzden bir kaç kez kuşatmanın kaldırılması için teklifte bulunsa da II. Mehmet’i bu kararından döndüremedi.

Çandarlı Halil Paşa’nın İstanbul Kuşatması hakkındaki endişeleri Bizans Devleti’nden rüşvet aldığına dair dedikoduların yayılmasına neden oldu. Zaten II. Mehmet ile arası açık olan Çandarlı Halil Paşa, İstanbul’un fethedilmesinden hemen sonra azledildi. 10 Temmuz 1453 tarihinde ise idam edildi.

Kabri, İznik’te Yeniçarşı caddesinde bulunan türbesindedir.

Bu yazılar da ilgini çekebilir!

Yorum yok

    Yanıtla