Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un Fethi
Hayatı

Fatih Sultan Mehmet Dönemi Kronolojisi

26 Haziran 2019

1432

 • Dünyaya geldi. (30 Mart)

1444

 • İlk kez tahta çıktı.

1446

 • Babası II. Murat lehine tahttan çekildi.

1451

 • Babası II. Murat vefat etti. (3 Şubat)
 • İkinci kez tahta çıktı. (18 Şubat)
 • Karamanlılara karşı seferi. (Mayıs – Haziran)
 • Venedik ile barışın yenilenmesi. (10 Eylül)
 • Macaristan ile barışın yenilenmesi. (20 Kasım)

1452

 • Rumeli Hisarının yapılışı. (Ocak – Ağustos)
 • Bizans Devleti’ne savaş ilanı.

1453

 • İstanbul’un kuşatılması. (6 Nisan – 29 Mayıs)
 • İstanbul’un fethi. (29 Mayıs)
 • Galata Cenevizlilerinin şehri teslim etmesi. (1 Haziran)
 • Vezir-i Âzam Çandarlı Halil Paşa‘nın idamı. (10 Temmuz)

1454

 • Venedik ile barış. (18 Nisan)
 • Sırbistan seferi.
 • Karadeniz çevresindeki Ceneviz kolonilerinin haraca bağlanması.

1455

 • Boğdan’ın haraca bağlanması. (5 Ekim)
 • Sırbistan’a ikinci kez sefer düzenlenmesi.

1456

 • Belgrat kuşatmasının başarısızla sonuçlanması.
 • Trabzon Rum İmparatorluğu’nun haraca bağlanması.

1458

 • Mahmut Paşa’nın Sırbistan’a seferi.
 • Mora seferi.

1459

 • Semendire’nin teslim olması. (Haziran)
 • Amasra’nın fethi.
 • Papa II. Pius’un haçlı seferi ilan etmesi.

1460

 • Mora’nın fethi.

1461

 • Kastamon Candaroğulları Beyliği’nin ortadan kaldırılması.
 • Trabzon Rum İmparatorluğu’nun ortadan kaldırılması.

1462

 • Eflâk seferi (Yaz)
 • Mahmut Paşa’nın Midilli Adası’na seferi. (Eylül)

1463

 • Venediklilerin Mora Yarımada’sını ele geçirmesi.
 • Osmanlı Devleti – Venedik Savaşı.
 • Bosna’nın işgal edilmesi.

1464

 • Mora’nın yeniden fethedilmesi. (Bahar)
 • Yayçe Kuşatması.
 • Karamanlı İbrahim’in vefatı.
 • Karaman’da iç savaş.

1466

 • İskender Bey’e karşı sefer düzenlenmesi.
 • Elbasan Kalesi’nin yapılışı.

1467

 • İskender Bey’e karşı ikinci bir seferin düzenlenmesi.
 • Dulkadir Beyi Şehsuvar’ın Osmanlı himayesine girmesi.

1468

 • Karaman’ın fethi.

1469

 • Venediklilerin Enez ve Yeni Foça’ya saldırması.

1470

 • Eğriboz’un fethi. (11 Temmuz)

1471

 • Akkoyunlu Uzun Hasan, Venedik, Kıbrıs Kralı, Rodos Şövalyeleri ve Alanya Emiri’nin Osmanlı’ya karşı ittifak kurması.

1472

 • Akkoyunlu Uzun Hasan’ın Tokat’ı yağmalaması.
 • Akkoyunlu ve Karamanlı kuvvetlerin Karaman’ı işgal etmesi.
 • Memlüklerin Dulkadir Beyi Şehsuvar’ı idam etmesi.

1473

 • Akkoyunlu Uzun Hasan’a karşı Otlukbeli Savaşı. (11 Ağustos)

1474

 • Erdel’e akınlar düzenlenmesi.
 • Arnavutluk’ta İşkodra’nın kuşatılması.

1475

 • Kırım’daki Ceneviz kolonilerinin fethi.
 • Kırım Hanlığı üzerinde hakimiyet kurulması.

1476

 • Macar Kralı Corvinus’un Böğürdelen’i alması. (15 Şubat)
 • Boğdan’a sefer düzenlenmesi. (Yaz)
 • Macar Kralı Corvinus’a karşı sefer düzenlenmesi. (Kış)

1477

 • İnebahtı kuşatması.

1478

 • Arnavutluk’ta İşkodra’nın kuşatılması.
 • Arnavutluk’ta Akçahisar’ın teslim oluşu. (6 Haziran)
 • Friuli’ye Akınlar düzenlenmesi.

1479

 • Venedik ile barış. (25 Ocak)
 • Erdel ve Macaristan’a akınlar düzenlenmesi.
 • Anapa, Kopa ve Taman’ın fethi.

1480

 • Mesih Paşa’nın Rodos’u kuşatması.
 • Gedik Ahmet Paşa’nın Otranto’yu fethi.

1481

 • Son kez sefere çıktı. (25 Nisan)
 • Vefat etti. (3 Mayıs)

Kaynak: Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600) – Halil İnalcık

Bu yazılar da ilgini çekebilir!

Yorum yok

  Yanıtla