Fatih Sultan Mehmet 1920x1080
Soru - Cevap

Fatih Sultan Mehmet Kaç Dil Biliyordu?

13 Eylül 2019

Fatih Sultan Mehmet hakkında en çok merak edilen konulardan biri de kaç dil bildiği veya hangi dilleri bildiğidir. Bu konu hakkında bir çok farklı görüş olsa da hiç biri kesinlik kazanmamıştır. Dolayısı ile bu konu hakkında ne yazık ki kesin bir şey söylemek mümkün değildir.

Hangi Dilleri Biliyordu?

Yukarıda bahsedildiği gibi bu konuda bir çok farklı görüş mevcuttur. Bunlardan başlıcaları şu şekilde:

  • İslam Ansiklopedisi’ne göre Fatih; Türkçe, Rumca ve Slavca olmak üzere üç dil bilirdi. Bknz: https://islamansiklopedisi.org.tr/mehmed-ii
  • Franz Babinger’e göre; Arapça ve Farsça‘yı mükemmel konuşuyordu. Bknz: Fatih Sultan Mehmet ve Zamanı, Sayfa 400.
  • Halil İnalcık’a göre; Yunanca ve Slavca biliyor, Arapça ve Farsça’ya vakıf. Bknz: Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları, Sayfa 190 ve 193.
  • İsmail Hakkı Uzunçarşılı ise Bizans tarihçilerinin Fatih’in; Arapça ve Farsçadan başka, Îbranice, Keldanice, Yunanca, Slâvca ve Lâtince bildiğini yazdığını fakat bunun abartılmış olabileceğini belirtiyor. Bknz: Osmanlı Tarihi 1. Cilt, Sayfa 153.

Tüm bu açıklamalara göre Fatih Sultan Mehmet’in biliyor olabileceği diller Rumca, Slavca, Arapça, Farsça, Yunanca, Îbranice, Keldanice ve Latince olmak üzere 8 tanedir. Eğer bu dillere anadili Türkçe’yi katacak olursak bu sayı 9’a çıkmaktadır.

Bu görüşler neticesinde Fatih Sultan Mehmet’in biliyor olabileceği diller en az 3, en fazla 9 tanedir.

Yorum yok

    Yanıtla