Fatih Sultan Mehmet
Hayatı

Fatih Sultan Mehmet Kimdir?

11 Haziran 2019

Asıl adı II. Mehmet’tir. Osmanlı Devleti’nin yedinci padişahıdır. İstanbul’u fethettikten sonra Fatih Sultan Mehmet olarak anılmaya başlamıştır. Ayrıca Çağ açan hükümdar, Roma İmparatoru unvanlarına sahiptir. Avrupa’da ise daha çok Büyük Türk ünvanı ile tanınmaktadır. 

30 Mart 1432 tarihinde Edirne’de doğdu. Babası altıncı Osmanlı padişahı II. Murat‘tır. Annesi ise Hüma Hatun olarak bilinse de kesinliği tartışma konusudur.

Fatih Sultan Mehmet’in şehzadelik yıllarına ait pek fazla bilgi bulunmamaktadır. Her yeni doğan şehzade gibi şehzade Mehmet’in de ilk yılları başkentteki sarayda geçtiği düşünülmektedir. Henüz 6 yaşındayken Amasya’ya vali olarak atandığı söylenilse de bu durum kesinlik kazanmamıştır. 1443 yılında Edirne’den Manisa’ya vali olarak gönderildi. Aynı yılın sonlarına doğru abisi şehzade Alâeddin Ali Çelebi‘nin vefatı üzerine tahtın tek vârisi konumuna geldi.

1444 yılına gelindiğinde Sultan II. Murat, tahtını çeşitli nedenlerden ötürü oğluna bıraktı. Böylece Sultan II. Mehmet ilk kez tahta çıkmış oldu. II. Mehmet’in henüz çocuk yaşta devletin başına geçmesi birçok sorunu da beraberinde getirdi. Zira dönemin sadrazamı Çandarlı Halil Paşa, II. Mehmet’in bu görev için henüz hazır olmadığını düşünüyordu. Bu düşünce daha sonra II. Mehmet ile Çandarlı Halil Paşa’nın arasının açılmasına neden oldu. 1446 yılına kadar gelişen olaylar neticesinde II. Mehmet, babası II. Murat’ın lehine tahttan çekilmek zorunda kaldı ve Manisa’daki sancağına geri döndü.

3 Şubat 1451 tarihinde babası II. Murat’ın vefat etmesinden sonra babasının ölüm haberini haberini alan Fatih Sultan Mehmet, “Beni seven ardımdan gelsin!” diyerek Edirne’ye doğru yola koyuldu. 18 Şubat 1451’de ikinci kez tahta çıktı. Tahta çıktığı yılın sonlarına doğru İstanbul’u almak için hazırlıklara başladı. Tarihler 29 Mayıs 1453’ü gösterdiğinde ise İstanbul’u fethederek binlerce yıllık Bizans İmparatorluğu’na son verdi.

İstanbul’un fethi, II. Mehmet’i İslam aleminin en şöhretli hükümdarlarından biri hâline gelmesini sağladı. İstanbul’un her bakımdan tekrar bir cihan devleti merkezi haline gelmesini istiyordu. Bu doğrultuda saltanat hayatı boyunca Anadolu ve Avrupa’da olmak üzere bir çok yeri fethetti.

1481 yılına gelindiğinde, büyük bir sefer hazırlığına başladı. O sırada zaten bir hayli rahatsız olan II. Mehmet, konakladığı Gebze yakınlarındaki Hünkar Çayırı’nda 3 Mayıs 1481 tarihinde 49 yaşındayken vefat etti.

Günümüzde, kendi adına yaptırdığı Fatih Camii’nin türbesinde yatmaktadır.

Bu yazılar da ilgini çekebilir!

Yorum yok

    Yanıtla