Fatih Sultan Mehmet 1920x1080
Hayatı

Fatih Sultan Mehmet’in Ailesi

12 Haziran 2019

Babası

II. Murat

Osmanlı Devleti’nin 6. padişahıdır. 1404 yılında Amasya’da dünyaya gelmiş, 3 Şubat 1451 tarihinde ise Edirne’de vefat etmiştir. İlk olarak 1421-1444 yılları arasında hüküm sürmüş, sonrasında ise henüz hayattayken kendi isteği ile tahtını oğlu II. Mehmet’e devretmiştir. Sonrasında gelişen olaylardan ötürü 1446 yılında tekrardan tahta çıkmış ve 3 Şubat 1451 yılındaki vefatına dek hüküm sürmüştür.

Annesi

Hüma Hatun olarak bilinse de kesinliği tartışma konusudur. Bu konu farklı bir başlık altında detaylıca ele alınacaktır.

Kardeşleri

Şehzade Ahmet

1420 yılında Amasya’da dünyaya geldi. 1437 yılında bilinmeyen bir nedenden ötürü vefat etti.

Şehzade Alâattin

1425 yılında Edirne’de dünyaya geldi. 1440 yılında Amasya’ya sancakbeyi olarak atandı. 1443 yılında at üzerindeyken geçirdiği bir kaza sonucu vefat etti.

Şehzade Küçük Ahmet

Kendisi hakkındaki kaynaklar bir hayli azdır. Zira kendisi henüz 8. aylık iken ileride yaşanacak taht kavgalarının önüne geçmek amacı ile II. Mehmet’in emri üzerine boğdurulmuştur. Kardeş katli yasası kapsamında boğulan ilk kardeştir.

Eşleri

Emine Gülbahar Hatun

II. Mehmet’in ilk eşidir. 1446 yılında evlendiler. Bazı kaynaklarda II. Bayezid’in öz annesi olduğu, bazı kaynaklarda ise Sitti Mükrime Hatun’un vefatından sonra oğlu II. Bayezid’e annelik yaptığı ifade edilmektedir. Ayrıca Gevherhan Hatun’un öz annesidir.

Çiçek Hatun

1443 yılında doğduğu sanılmaktadır. Sırp veya Venedikli bir cariye ya da Türkmen bir beyin kızı olduğu yönünde farklı görüşler mevcuttur. Cem Sultan veya Şehzade Cem’in öz annesidir. Oğlu Cem’in, II. Bayazid’e karşı taht mücadelesini kaybetmesinden sonra Kahire’ye gönderildi. 1498 yılında burada meydana gelen bir veba salgınında vefat etti.

Sitti Mükrime Hatun

II. Mehmet’in üçüncü eşidir. Doğum tarihi bilinmemekle birlikte 1486 yılında vefat etti. Bazı kaynaklarda II. Bayezid’in öz annesi olduğu ifade edilmektedir.

Gülşah Hatun

II. Mehmet’in dördüncü eşi, Şehzade Mustafa’nın annesidir. 1487 yılında Bursa’da vefat etti.

Hatice Hatun

Zağanos Paşa’nın kızıdır.

Çocukları

II. Bayezid

Babasının vefatından sonra kardeşi Şehzade Cem’e karşı taht mücadelesine girişmiş ve galip gelerek babasından sonra tahta çıkmıştır. Annesi Emine Gülbahar Hatun veya Sitti Mükrime Hatun’dur.

Şehzade Cem

Cem Sultan olarak da bilinir. Zira abisi II. Bayezid ile giriştiği taht mücadelesi sırasında Bursa’da kendi sultanlığını ilan etti. Sonrasında abisi ile giriştiği mücadeleyi kaybederek ülke dışına çıkmak zorunda kaldı. 25 Şubat 1495 tarihinde Napoli’de vefat etti.

Şehzade Mustafa

1450-1474 yılları arasında yaşamıştır. II. Mehmet’in Gülşah Hatun’dan olma oğludur. 1474 yılında Karaman’da esrarengiz bir biçimde vefat etmiştir.

Gevherhan Sultan

Fatih’in adı bilinen iki kızından biridir. Uzun Hasan’ın oğlu Uğurlu Mehmed Bey ile evlendirilmiştir.

Ayşe Sultan

Fatih’in adı bilinen diğer kızıdır. Hakkında pek bir bilgi bulunmamaktadır.

Bu yazılar da ilgini çekebilir!

Yorum yok

    Yanıtla